یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

طرح مشکلات شهر کرسف توسط مهندس نقدی رئیس شورای اسلامی

دیدار مهندس نقدی رئیس شورای اسلامی شهر کرسف با معاونت عمرانی وزارت کشور،  کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین معاونت حج  و زیارت کشور، در خصوص مشکلات شهر کرسف،تهیه ماشین مکانیزه زباله، طرحهای گردشگری و ...
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف