یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید شهردار کرسف از پروژه های بازگشایی و تعریض معابر شهر کرسف

بازدید و سرکشی آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف از عملیات بازگشایی و تعریض خیابان سهروردی و هماهنگی جهت تسریع در انجام امور
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف