یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید از پروژه آب رسانی شهر کرسف

بازدید جناب آقای شیرازی شهردار کرسف از روند پروژه آب رسانی شهر کرسف و پیگیری انجام هرچه سریعتر آب رسانی به شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف