یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار با فرمانده جدید پاسگاه انتظامی شهر کرسف

دیدار آقای شیرازی شهردارکرسف با جناب سروان قاسملو فرمانده جدید پاسگاه انتظامی کرسف و بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ی ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف