یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بزرگداشت یاد سردار شهید حجازی

به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره سردار شهید حجازی، غرس دو اصله نهال توسط آقای مهندس قاسملو معاون عمرانی فرمانداری خدابنده، آقای مهندس محمدی و خانم مهندس شعبانی در معیت شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف