یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

ادامه بازگشایی و تعریض معابر شهر کرسف

تعریض خیابان شهداء توسط عوامل شهرداری کرسف، تقدیر و تشکر ویژه از همکاری آقای سعید اصانلو بابت واگذاری زمین و عقب نشینی جهت تعریض خیابان شهدا
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف