یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار با معاونت محترم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کشور

 دیدار شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف با معاونت محترم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص اجرای پروژه های فرهنگی مذهبی و تامین ملزومات و فرشهای سجاده ای برای مساجد  ومکانهای مذهبی شهرکرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف