یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازگشایی معابر شهر کرسف/خیابان حسینیه

بازگشایی خیابان حسينيه(ضلع شرقی خیابان حسينيه)، با تشکر از همکاری همشهریان گرامی آقایان نبی اله و یونس صبوری
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف