یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حفاری جهت لوله گذاری آب شرب شهر کرسف

حفاری جهت انجام عملیات لوله گذاری آب شهری خيابان سهروردی، توسط عوامل شهرداری کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف