یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور دکتر بیات در شهر کرسف

حضور جناب آقای دکتر بیات مدیر پروژه شرکت های دانش بنیان گردشگری استان زنجان و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، در شهرداری کرسف و دیدار با آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف و بحث در خصوص توسعه گردشگری شهر کرسف. در این دیدار از ظرفیتهای گردشگری شهر کرسف منجمله چشمه تفریحی، حسینیه تاریخی، عمارت امیرجهانشاه خان، بند تاریخی، سفره خانه تاریخی و سایر جاذبه های شهر کرسف بازدید بعمل آوردند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف