یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار با خانواده شهدا و غبار روبی مزار شهدای گمنام شهر کرسف/اردیبهشت1401

غبار روبی مزارشهدای گمنام شهر کرسف همچنین دیدار و دلجویی از خانواده های معزز شهید سیف اله افشار و شهید محمد بیات با حضور جناب آقای شیرازی شهردار محترم شهر کرسف، جناب آقای شهیدی رئیس محترم بنیاد شهید شهرستان خدابنده و هیات همراه، حاج آقا فیضی نماینده محترم تبلیغات اسلامی مستقر در شهر کرسف، جناب سرگرد رجبی فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج شهر کرسف و جناب سروان فرهادی فرمانده محترم پاسگاه کرسف 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف