یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازگشایی معابر(کوچه شهید رجبعلی افشار)

بازگشایی خیابان کشاورز کوچه‌ شفق وکوچه شهيد رجبعلی افشارشهر کرسف(تقدیر وتشکراز همکاری آقای مهدی براکی)
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف