یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تقدیر از معلمان به مناسبت روز معلم

به مناسبت هفته معلم تقدیر از معلمان شهر کرسف با حضور در مدارس این شهر توسط آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهرکرسف، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج و فرمانده محترم پاسگاه انتظامی شهر کرسف صورت پذیرفت.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف