یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز کار و کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند که با زحمت و تلاش فراوان سبب چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی می شوند. برای ارج نهادن به قشر زحمت کش کارگران 11 اردیبهشت را به نام روز جهانی کار و کارگر نامگذاری کرده اند. این روز را خدمت کارگران و زحمتکشان شهرداری کرسف تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف