یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جلسه هماهنگی مراسمات اردیبهشت ماه 1401

جلسه هماهنگی مراسمات اردیبهشت ماه، منجمله آمادگی راهپیمایی روز قدس، روز شورا، روز معلم، روز کار و کارگر و... با حضور اعضای شورای اداری شهر کرسف در محل شهرداری کرسف برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف