یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

درخواست اقدام سریع در خصوص آب شرب شهر کرسف

دیدار آقای شیرازی شهردار کرسف با سرکار خانم  دکتر نجفی مشاور محترم  وزیر نیرو و مدیرکل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت نیرو و جناب آقای مهندس جهانیان معاون ایشان و درخواست تسریع در تکمیل پروژه ی آب شرب کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف