یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

پیگیری مشکل آب شرب شهر کرسف

دیدار آقای شیرازی شهردار کرسف با جناب آقای مهندس خمر معاون محترم طرح و توسعه سازمان آب و فاضلاب کشور، جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد آبفای کشور و مهندس جزء قاسمی مدیرکل محترم  آبفای استان زنجان و بحث و تبادل نظر در خصوص زمان بندی و تسریع در تکمیل پروژه آب شرب اهالی شریف کرسف.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف