یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جمع آوری سگ های ولگرد

به اطلاع همشهریان گرامی شهر کرسف می رساند طرح زنده گیری سگ های ولگرد و بلاصاحب از  مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۲ به مدت یک هفته در شهر کرسف اجرا خواهد شد؛ لذا از اهالی محترم درخواست میشود در صورت داشتن سگ نگهبان و یا سگ گله نسبت به بستن غلاده آنها و عدم رها سازی آنها در محل های عمومی جلوگیری به عمل آورند در غیر این صورت هزینه رها سازی آن ها به عهده صاحبان سگها خواهد بود.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف