یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور مهندس تاراسی فرماندار شهرستان خدابنده در شهر کرسف

حضور جناب آقای مهندس تاراسی فرماندار شهرستان خدابنده به همرا آقای عبدی معاون سیاسی ایشان و آقای اسدی مدیر دفتر نماینده شهرستان، در شهر کرسف و بیان مشکلات شهر کرسف توسط جناب آقای شیرازی شهردار و آقای اصانلو عضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف و دستور فرماندار بر رفع موانع و حل مشکلات پیش آمده در این شهر
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف