یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور مدیر کل امور شهری استانداری زنجان در شهر کرسف

حضور جناب آقای خلجی مدیرکل محترم امورشهری و جناب آقای احمدی معاون ایشان در شهر کرسف و استماع مشکلات این شهر منجمله تخریب آسفالت خیابان سهروردی توسط کامیون های معادن و تامین اعتبار جهت اجرای پروژه های شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف