یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

12فروردین، روز جمهوری اسلامی و 13فروردین، روز طبیعت

دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی ایران و 13فروردین روز طبیعت گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف