یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرسف با مدیران کل امور شهری و امور روستایی استانداری زنجان

دیدار و گفت و گوی جناب آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهرکرسف با مهندس خلجی مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری و آقای مهندس بیگدلی مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان در خصوص مشکلات و مطالبات مردم شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف