یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار ذوالقدر امام جمعه و کاظمی شهردار نوربهار با شهردار کرسف

حضور حاج آقا ذوالقدر امام جمعه شهر نوربهار و آقای مهندس کاظمی شهردار نوربهار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر نوربهار در شهرداری کرسف و تبریک روز شهردار به جناب آقای شیرازی شهردار شهر کرسف در معیت آقایان اصانلو و ذوالقدر اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف
در ادامه این دیدار، بازدید از چشمه تفریحی شهر کرسف، حضور در مزار شهدای گمنام شهر کرسف و همچنین آشنایی با محل استقرار امام جمعه شهر کرسف صورت گرفت.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف