یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

سخنرانی جناب آقای مجید اصانلو عضو شورای اسلامی شهر کرسف و عضو هیات رئیسه ی شورای عالی استان‌ها در اجلاسیه ی این شورا

سخنرانی جناب آقای مجید اصانلو عضو شورای اسلامی شهر کرسف و عضو هیات رئیسه ی شورای عالی استان‌ها در اجلاسیه ی این شورا و در حضور جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور و دکتر فاطمی امین  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و طرح مشکلات شهرستان خدابنده
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف