یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرسف با فرماندار شهرستان خدابنده

 حضور آقای شیرازی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرسف در فرمانداری خدابنده و ضمن تبریکِ انتصاب جناب آقای تاراسی به سمت فرماندار شهرستان خدابنده، به بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص مسائل و مشکلات شهر کرسف پرداختند.