یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

حضور ریاست اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده در شهرداری کرسف

 حضور ارزشمند جناب آقای  مهندس خلجی ریاست محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده به اتفاق جناب آقای مهندس حسینی معاون ایشان در شهرداری کرسف و بحث و تبادل نظر با جناب آقای شیرازی شهردار کرسف در خصوص راهکارهای توسعه و پیشرفت شهر، طرحهای عمرانی و نحوه تامین زمین مسکن ملی در شهر کرسف؛ همچنین بازدید ایشان از مجموعه گردشگری سرچشمه شهر کرسف.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف