یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان خدابنده با شهردار کرسف

 حضور جناب سرهنگ ابراهیمی رئیس محترم ستاد اقامه نماز شهرستان خدابنده و نماینده آستان قدس رضوی در شهرستان به همراه هیات محترم همراه در شهرداری کرسف و دیدار با دکتر شیرازری شهردار کرسف  و بحث وتبادل نظر در حوزه اشاعه فرهنگ اقامه  نماز و نحوه ی اعزام همشهریان کرسفی به زیارت آستان قدس رضوی