یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی/دی ماه 1400

به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، آموزش همکاران شهرداری کرسف در خصوص راهکارهای مقابله با زلزله و آشنایی با کپسول و انجام مانور اطفاء حریق