یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید واحد آتش نشانی شهرداری کرسف از مدارس این شهر

بازدید سرپرست محترم شهرداری کرسف و مسئول واحد آتش نشانی و ایمنی شهرداری کرسف از مدارس این شهر و کنترل موارد ایمنی از جمله کپسول های آتش نشانی، تابلو های برق، تاسیسات گرمایشی و...