یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

انتخاب آقای مجید اصانلو به عنوان نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها

 انتخاب جناب آقای مجید اصانلو عضو شورای اسلامی شهر کرسف را به عنوان نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها تبریک عرض می نمائیم.