یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

اربعین حسینی1400

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین

اربعین حسینی تسلیت باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف